Projement

Devament Teknoloji > Projement

Projement Nedir?

 

Projement, Devament’in girişicimlere sunduğu bir proje uygulama modelidir. Projement, bir fikri olup da planlama, geliştirme ve uygulama aşamasında desteğe ihtiyaç duyan girişimciler için ortaya çıkmış bir modeldir. Ortaklık esasına dayanan (detaları aşağıda Ortaklık sekmesinde bulabilirsiniz) bu model, maddi kaynak ve iş gücü kaynağı çeken girişimciyi destekleyip projesini gerçekleştirmesine imkan sağlar.

 

Projement’in, sektörü gereği teknoloji alanında sürdürülebilir bir modeldir. Fikri olup da imkanı olmayan girişimcilerin yanlarında durup destekçileri oluyoruz. Fikirlerini ücretsiz olarak projelendiriyor, maddi destek sağlıyor, geliştiriyor ve nihai bir takım çalışmasının sonunda hayata geçiriyoruz. Böylelikle siz girişimcilerin hayalini gerçeğe döküyoruz!

 

 

Projement Nasıl İşler?

 

Projement en basit anlamda “yap-işlet-devret” mantığına çok benzese de temelinde bir takım farklılıklar yatar. High-level yaklaşımda aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 

  1. Girişimcinin başvurusu
  2. Başvurunun değerlendirme süreci
  3. Girişimci ile ilk kontağın kurulması
  4. Proje sunumu
  5. Proje geliştirme aşaması
  6. Projenin hayata geçirilmesi

 

Girişimci Fikir Nasıl Hayata Geçirilir?

 

Devament, Projement yapısı altında uygulama geliştirme, test ve production ortama alma süreçlerine hakim bir yaklaşım ile projelerinizi geliştirir. Bu çerçevede süreçlere sadık kalındığı sürece fikirlerin hayata geçirilmesi planlı ve programlı bir şekilde belli standartlara dayalı olarak yürür. Sonuç olarak hayata geçirilen proje, bütün bir ekip çalışmasının ürünü olur.

 

Projement ile fikirlerinizi hayata geçirirken analiz edip ihtiyaçları belirler, tasarlar, geliştirir, test eder ve sürdürülebilirliğini yükseltiriz. Devament proje takımı SDLC’nin (Software Development Life Cycle) tüm güzelliklerinden faydalanıp kusursuz bir akış gerçekleştirir.

 

 

1# Requirement Analysis (İhtiyaç Analizi)

Requirement kısmı, belki de bir projenin en önemli ve üzerinde en çok düşünülmesi gereken kısmıdır. Projeye başlarken ihtiyaçlar net değil ise ya da bu ihtiyaçlar düzgün belirlenememiş ise, projenin ileriki adımlarında kritik sonuçlar ya da ekstra maliyetler doğurabilir. Projement takımı bu doğrultuda yoğun bir çalışma içine girerek projenin gereksinimleri belirlenip bu gereksinimler doğrultusunda aksiyonlar alınmasını sağlar.

 

2# Design (Tasarım)

Tasarım ekibi, girişimcinin de fikirlerini göz önünde bulundurarak projeyi olabilecek en iyi şekilde tasarlar. Proje adeta başarılı olmaya mahkum edilir. Tasarımda yapılacak hataların ya da göz ardı edilen noktaların projenin başarıya ulaşmasında büyük bir engel olduğunu her daim göz önünde bulunduran ekibimiz bu noktada büyük bir hassasiyet gösterir.

 

3# Development (Geliştirme)

Tasarım fazından geliştirme fazına geçen proje, artık yavaş yavaş canlı ve sonuç alınabilir bir hale dönüşür. Yapılan işlerin meyvesini verdiği ilk adım geliştirme adımıdır. Bu yüzden girişimcinin heyecanının pik yaptığı nokta olarak da kabul edilebilir. Geliştirme ekibi tarafından ayağa kaldırılan proje, hatalara mahal vermeyecek şekilde kodlanır.

 

4# Testing (Test)

Testing fazı, projenin production ortama alınmadan önceki son fazıdır. Harcanan uykusuz günlerin ve yoğun saatlerin ardından artık kodlama/programlama bitmiş ve projenin kusursuzlaşma adımına geçilmiştir. Testing aşaması, projenin her türlü olumsuzluğa karşı test edildiği bir ortamdır. Bu yüzden sabır ve özveri gerektirir.

 

5# Meintenance (Bakım)

Bu aşama projenin bittiği ve production ortamda sürdürülmesi sırasında uygulanan bir adımdır. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda proje bakıma alınır, eklemeler ve çıkarmalar yapılabilir. Bu süreç içinden geçerken maintenance yapan ekibin projeye hakim olması ve ortaya çıkışında rol alması ekstra kolaylık sağlar.

 

 

Ortaklık

 

Devament, Projement’e dahil olmak isteyen girişimciler ile ortaklık sözleşmesi imzalar. Projenin içeriği, süresi ve ROI’si (Return of Investment) dikkatli bir şekilde hesaplanarak girişimci ile belli bir yüzde üzerinden ortaklık kurulur. Ortaklık kurulacak yüzde miktarı projenin büyüklüğüne, sürdürülebilirliğine, maliyetine ve getirisine göre değişmektedir.

 

 

Gizlilik

 

Devament, proje için başvuran girişimcilere gizlilik ilkesine bağlı kalacağını taahhüt eder. Girişimcilerin fikri mülkiyet hakları yasal yollardan korunarak zarar görmesinin önüne geçilir. Girişimcilerin başvuruları olumlu değerlendirilip sözleşme imzalandığında Devament aynı ilkelere bağlılığı girişimciden de bekler.

 

 

Başvuru

 

Projelerinizi hayata geçirip kendi start-up şirketinizi kurmak için Projement’e başvurmak çok kolay! Başvuru butonuna tıklayarak formu özenli bir şekilde doldurmanız yeterli olacaktır. Projeniz değerlendirme aşamasından geçerse sizinle irtibat kurulacak ve sonrasında girişimciden projesini sunması beklenecektir. Bu sunum, projenin kabul edilmesinde kritik rol oynamaktadır. Bu yüzden girişimcinin proje sunumuna iyi hazırlanmış olması ve alanındaki konulara hakim olması beklenir.